Cena

Leczenie:

Poradnia Psychoterapii i Terapii
Spotkanie Konsultacyjno – Kwalifikacyjne – 100 zł
Spotkanie Indywidualne 1 raz w tygodniu – 100 zł

Poradnia Terapii dzieci
Spotkanie Konsultacyjno – Kwalifikacyjne – 100 zł
Spotkanie Indywidualne 1 raz w tygodniu – 100 zł

Poradnia Uzależnień
Spotkanie Konsultacyjno – Kwalifikacyjne – 100 zł
Spotkanie Indywidualne 1 raz w tygodniu – 100 zł

Poradnia Małżeńska i Par
Spotkanie Konsultacyjne – 180 zł (2 h)
Terapia małżeńska, pary – 150 zł (1,5 h)

Poradnia Rodzinna
Spotkanie Konsultacyjne – 180 zł (2 h)
Spotkanie Terapii Rodzinnej – 150 zł (1,5 h)

Poradnia Autyzmu
Spotkanie Konsultacyjno – Kwalifikacyjne – 100 zł

Poradnia ze schorzeniami zdrowotnymi (dziecięce porażenie mózgowe, silne alergie, upośledzenie umysłowe, również ze sprzężeniami )

Spotkanie Konsultacyjno – Kwalifikacyjne – 100 zł
Poradnia zespołu ADHD i Aspergera dzieci, młodzieży i osób dorosłych
Spotkanie Konsultacyjno – Kwalifikacyjne – 100 zł