Dorośli

Jaką pomoc proponujemy:

Konsultacje – jedno lub kilka spotkań wstępnych z psychoterapeutą, pozwalające określić problem i zaproponować odpowiednią formę pomocy.

Psychoterapia indywidualna
– polega na regularnych spotkaniach z psychoterapeutą, gdy problemy wymagają stałej pracy terapeutycznej.

Psychoedukacja – porada, edukacja pozwalająca na zrozumieniu istoty aktualnego problemu i rozwiązania go.

Terapia małżeńska
– praca nad problemami pojawiającymi się w parze polega na spotkaniach z obojgiem partnerów.

Terapia rodzinna

Diagnoza i terapia uzależnionych i współuzależnionych