Dzieci,młodzież

Prowadzimy:

KONSULTACJE-DIAGNOZA-TERAPIA
• POMOC PSYCHOLOGICZNA
• TERAPIA PEDAGOGICZNA
• TERAPIA MAŁŻEŃSKA, RODZIN, PAR

PROWADZIMY:
DIAGNOZĘ: psychologiczną, pedagogiczną ,
TERAPIĘ: psychologiczną, pedagogiczną ,

TERAPIA PEDAGOGICZNA:
• Dzieci przedszkolnych z grupy ryzyka dysleksji
• Dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania
• Dzieci mających trudności z ortografią
• Dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki

PRZYGOTOWANIE DZIECI DO:
• pójścia do szkoły – GOTOWOŚĆ SZKOLNA

POMOC PSYCHOLOGICZNA z zakresu:
• problemów wychowawczych i edukacyjnych dzieci i młodzieży,
• pomoc w sytuacjach kryzysowych – rodzinnych, zawodowych, szkolnych, wydarzeniach traumatycznych
• zaburzeń emocjonalnych – fobia szkolna, zaburzenia lękowe, nieśmiałość, niekontrolowana złość, nieumiejętność radzenia sobie ze stresem, problemy z poczuciem własnej wartości;
• zaburzeń zachowania – nadpobudliwość, ADHD, trudności w adaptacji w nowym środowisku, agresja,
• zaburzeń psychosomatycznych – bóle głowy, brzucha, itd.;
• problemów w kontaktach z rówieśnikami;