Poradnie Specjalistyczne

W ramach działalności Pracowni proponujemy różne formy pomocy w Poradniach Specjalistycznych:

(BEZ SKIEROWAŃ , BEZ ORZECZEŃ, BEZ KOLEJEK)
*Poradnia Psychiatryczna
• Poradnia Psychoterapii dorosłych i młodzieży
• Poradnia Terapii dzieci
*Poradnia Neurologopedyczna
• Poradnia Uzależnień
• Poradnia Małżeńska i Par
• Poradnia Rodzinna
• Poradnia Autyzmu
* Poradnia zespołu ADHD i Aspergera dzieci, młodzieży i osób dorosłych
• Poradnia ze schorzeniami zdrowotnymi (dziecięce porażenie mózgowe, silne alergie, upośledzenie umysłowe, również ze sprzężeniami )