Problemy, z którymi można się zgłaszać centrum

 • Zespół ds.dzieci
 • całościowe zaburzenia rozwoju
 • specyficzne trudności w nauce,
 • kłopoty w nauce,
 • braki dojrzałości szkolnej
 • zaburzenia rozwojowe u małych dzieci,
 • problemy z koncentracją uwagi,
 • zaburzenia zachowania,
 • trudności adaptacyjne,
 • konflikty rówieśnicze,
 • niska samoocena,
 • przemoc rówieśnicza

 

 • Zespół ds.młodzieży
 • trudności w radzeniu sobie z uczuciami (smutek, lęk, złość…)
 •  niska samoocena
 • myśli i próby samobójcze, autoagresja
 • konflikty młodzież- dorośli
 • konflikty rówieśnicze,
 • przemoc i cyber przemoc
 • problemy adaptacyjne
 • stres i radzenie sobie z nim
 • uzależnienia i ryzyko uzależnienia

 

 • Zespół ds. rodziny
 • trudności w radzeniu sobie z uczuciami
 •  zaburzenia emocjonalne (smutek, lęk, złość…)
 • zaburzenia zachowania
 • zaburzenia osobowości,myśli i próby samobójcze, autoagresja,  stany depresyjne
 • konflikty rodzinne
 • trudności wychowawcze
 • konflikty rówieśnicze
 • problemy wieku dojrzewania
 • doświadczanie  przemocy
 • problemy adaptacyjne
 • stres i radzenie sobie z nim
 • uzależnienia i ryzyko uzależnienia