Specjaliści

Poradnia Psychiatryczna

Współpraca z :
Sylwia Koniecko
Specjalista psychiatra. Ordynator Oddziału Psychiatrii Sądowej w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym im dr. Emila Cyrana w Lublińcu.

Poradnia Psychoterapii dorosłych i młodzieży :

mgr Robert Kowalczuk
Specjalizuje się w psychoterapii psychodynamicznej indywidualnej dorosłych i młodzieży.Dyrektor pracowni ,  od 19 lat pracuje jako psychoterapeuta. Doświadczenie zdobywał w wielu instytucjach . Uczestnik w superwizji grupowej i indywidualnej prowadzonej przy Katedrze Psychoterapii UJ w Krakowie.W procesie certyfikacji. Stały ekspert w mediach. Współpracuje z renomowanymi placówkami medycznymi . Ceniony i lubiany przez pacjentów za rzetelność, dociekliwość . Żonaty , ma trzy córki. www.kowalczuk.bloog.pl   e-mail: rkowalczuk@zespolpip.pl 

mgr Marzena Rajek –  specjalizuje się w psychoterapii krótkoterminowej indywidualnej dorosłych. Posiada 20 letnie doświadczenie w pracy w Areszcie Śledczym w Częstochowie. Posiada licencję Stowarzyszenia Psychologów Sądowych w Polsce uprawniającą do przeprowadzania badań psychologicznych i wydawania orzeczeń osobom ubiegającym się lub posiadającym pozwolenie na broń.

Poradnia Terapii dzieci:

mgr Kamila Podoba – Mielcarz
Specjalizuje się w terapii indywidualnej i grupowej dzieci. Posiada kilkuletnie
doświadczenie w pracy zawodowej. Obecnie pracownik Zespołu Szkół Nr 23 WWR(wczesne wspomaganie rozwoju) w Częstochowie. Mężatka ,ma dwie córki.

 dr n. hum.  Katarzyna Anna Kuśmierek
Specjalizuje się w terapii indywidualnej dzieci i młodzieży, zwłaszcza terapii zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń umiejętności szkolnych, zaburzeń zachowania.Zajmuję się zaburzeniami neurorozwojowymi dzieci i młodzieży. Pracuje wykorzystując elementy terapii poznawczo-behawioralnej.Ceniona i lubiana przez pacjentów za rzetelność, dociekliwość i fachową wiedzę.

Poradnia uzależnień:

mgr Agnieszka Pierzak
Specjalizuje się w diagnozie i terapii osób uzależnionych i współuzależnionych (anoreksja, bulimia, hazard, pracoholizm, alkoholizm, narkotyki, nikotynizm, lekomania, Internet). Specjalista profilaktyki uzależnień.W procesie certyfikacji. Przez 9 lat pracowała w Poradni Uzależnień od Alkoholu w Radomsku.Pracuje także w NZOZ „COGITO’ Poradnia uzależnień w Radomsku.Posiada 19-letnie doświadczenie zawodowe w pracy z uzależnionymi i współuzależnionymi.
mgr Dorota Knitter
Specjalizuje się w psychoterapii indywidualna dla:
• Dorosłych osób uzależnionych / alkoholizm, narkomania, lekomania, pracoholizm,
nikotynizm( szczególnie dla kobiet w ciąży) , hazard oraz uzależnienie od Internetu/
• Członków rodzin osób uzależnionych / współuzależnienie, dorosłe dzieci alkoholików
• Młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi i zagrożonych uzależnieniem i uzależnionej:
– diagnostyka, konsultacje, pod indywidualne zapotrzebowanie- dobór ośrodka
– praca z rodzinami /rodzice, rodzeństwo uzależnionej młodzieży/
Interwencja kryzysowa wobec osoby uzależnionej, osoby w kryzysie. Konsultacje rodzinne.
Przez 19 lat pracowała Ośrodkach i Poradniach Uzależnień od Alkoholu. Posiada Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień i 18-letnie doświadczenie zawodowe . Od 2004 roku Biegły Sądowy przy Sądzie Okręgowym w Częstochowie.

Poradnia Neurologopedyczna

mgr Izabela Rogowska – neurologopeda , od 1998 roku pracuje w Specjalistycznym Ośrodku Szkolno – Wychowaczym w Sieradzu. Trener biofeedbacku.

Poradnia zespołu ADHD i Aspergera dzieci, młodzieży i osób dorosłych

 dr n. hum.  Katarzyna Anna Kuśmierek– specjalizuje się w diagnozie i terapii zaburzeń ogólnorozwojowych u dzieci, młodzieży i osób dorosłych (zespół ADHD, zespół Aspergera) oraz terapii rodzinnej.Prowadzi terapię indywidualną i grupową dzieci i młodzieży oraz zajęcia socjoterapeutyczne.Ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytety Śląskiego w Katowicach. Absolwentka   Szkoly Wyższej Psychologii Społecznej w Katowicach.
Od 2006 r. prowadzi prywatną praktykę specjalistyczną w Częstochowie, zajmując się diagnozą, terapią i psychoedukacją dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z zakresie zaburzeń ogólnorozwojowych, trudności wychowawczych i związanych z tym kryzysów rodzinnych. Prowadzi treningi umiejętności wychowawczych dla rodziców.W pracy terapeutycznej wykorzystuje założenia terapii poznawczo – behawioralnej.
Zajmuje się diagnozą i opiniowaniem sądowym w sprawach dotyczących nieletnich dla Wydziału ds. Rodziny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Częstochowie. Opiniuje w przypadku pacjentów w normie intelektualnej oraz z upośledzeniem umysłowym. Przygotowuje publikacje naukowe z zakresu swej działalności specjalistycznej. Doświadczenie naukowe i specjalistyczne zdobywała dzięki wielu renomowanym ośrodkom i instytucjom, m. in. Centrum CBT (CognitiveBehaviorTherapy) w Warszawie, Fundacji „Synapsis” w Warszawie, Stowarzyszeniu im. H. Aspergera „Nie-Grzeczne Dzieci”.Świadoma odpowiedzialności i powagi zaburzeń, którymi się zajmuje, stale podnosi swoje kwalifikacje.Ceniona przez pacjentów za bezpośredni i otwarty styl bycia, dobą organizację pracy, sumienność, życzliwość i poczucie humoru.

Poradnia ze schorzeniami zdrowotnymi i Poradnia Autyzmu (dziecięce porażenie mózgowe, silne alergie, upośledzenie umysłowe, również ze sprzężeniami )

mgr Marzena Walczak-terapeuta, oligofrenopedagog, socjoterapeuta.
Specjalizuje się w diagnozie oraz terapii pedagogicznej indywidualnej i grupowej dzieci i młodzieży w normie intelektualnej, ale również dzieci i młodzieży
w upośledzeniu intelektualnym różnego stopnia, prowadzi terapię dzieci autystycznych, z dysleksją rozwojową, z trudnościami w nauce oraz zaburzeniami zachowania i emocji. Zajmuje się wczesnym wspomaganiem rozwoju małego dziecka, ustaleniem lateralizacji, dojrzałością szkolną, doradztwem zawodowym a także młodzieży upośledzonej umysłowo. Legitymuje się ponad 13-letnim doświadczeniem zawodowym w tej dziedzinie. Obecnie pracuje także w Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Poradnia Małżeńska i Par:

mgr Robert Kowalczuk
Specjalizuje się w terapii małżeńskiej i par. Od 18 lat pracuje jako terapeuta . Doświadczenie zdobywał w wielu instytucjach . Uczestnik w superwizji grupowej i indywidualnej prowadzonej przy Katedrze Psychoterapii UJ w Krakowie.W procesie certyfikacji. Stały ekspert w mediach. Współpracuje z renomowanymi placówkami medycznymi . Bardzo lubiany terapeuta . Żonaty , ma trzy córki.
mgr Kamila Podoba – Mielcarz
Specjalizuje się w terapii małżeńskiej i par. Posiada kilku letnie doświadczenie w pracy zawodowej. Uczestniczka kursu terapii systemowej OSzS w Krakowie. Mężatka , ma dwie córki.
 dr n. hum. Katarzyna Anna Kuśmierek
Specjalizuje się w terapii małżeńskiej i par, (praca nad kryzysami w związkach , poprawa umiejętności komunikacyjnych).Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy zawodowej.

Poradnia Rodzinna:

mgr Kamila Podoba – Mielcarz
Specjalizuje się w terapii rodzinnej. Posiada kilku letnie doświadczenie w pracy zawodowej. Uczestniczka kursu terapii systemowej OSzS w Krakowie.
Współpracujemy z:
Ogólnopolskie Porozumienie Osób, Organizacji i Instytucji Pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie
01-382 Warszawa
ul. Szczotkarska 48a
tel./fax 022 666 10 36
www.niebieskalinia.pl
e-mail: porozumienie@niebieskalinia.pl

www.psychiatria.org.pl
www.depresja.org
www.ekonferencje.pl
Sekcja Psychoterapii www.sekcjapsychoterapii.pl
Psychiatria i Psychoterapia www.psychiatriapsychoterapia.pl
Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej www.ptpp.pl
Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne www.psychoanaliza.org.pl
Krakowskie Centrum Psychodynamiczne www.kcp.krakow.pl
Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej www.psychodynamika.pl